linkedin
Onzichtbare risico’s
De risico’s die een gebouw in zich draagt, zijn vaak onzichtbaar voor het blote oog. Bijvoorbeeld als het gaat om spouwankers die verscholen zitten achter het metselwerk of wapening in betonconstructies. Een gebouw kan er op het eerste gezicht goed onderhouden uitzien, echter is de kans aanwezig dat het letterlijk op instorten staat. BOUWSTAD kan met een gerichte inspectie de risico’s inzichtelijk maken door de verborgen gebreken bloot te leggen.

Spouwmuurkeuring
Met een spouwmuurkeuring is het mogelijk om in de spouw te kijken en een beoordeling te geven van de kwaliteit en veiligheid van de spouwmuurconstructie. Door middel van endoscopisch en destructief onderzoek wordt de conditie van de gevel en de verankering in kaart gebracht. Een helder rapport geeft inzicht van de risico’s en een duidelijk advies voor onderhoud, reparatie en/of vervanging.
Voor meer informatie zie: www.spouwmuurkeuring.nl
Galerij- en balkonkeuring
Balkons en galerijen kunnen van buitenaf gezien in een schijnbaar goede conditie verkeren. Het gevaarlijke degradatieproces speelt zich echter binnen in de constructie af. Door bouwfouten of slechte betonkwaliteit wordt mogelijk de betonwapening aangetast. De draagkracht neemt ongemerkt af en uiteindelijk zal de constructie bezwijken, zoals recent in Leeuwarden. De galerij- en balkonkeuring onderzoekt in een stappenplan de kwaliteit en risico’s van dergelijke constructies, waarmee BOUWSTAD zich conformeert aan de CUR publicatie 248: “Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats”. Bij elke stap wordt een heldere rapportage opgesteld met de bevindingen en de te nemen vervolgstappen. Voor meer informatie zie: www.galerijkeuring.nl
Risico's